SUS

Notificari

Prin accesarea site-ului www.optimashop.ro, utilizarea acestui site, cumpărarea de produse sau trimiterea de mesaje (e-mail-uri) către/de la S.C. OPTIMA DERMA LINE S.R.L., comunicare ce se realizează în sistem electronic, considerându-se astfel că utilizatorul consimte primirea notificărilor pe cale electronica de la S.C. OPTIMA DERMA LINE  S.R.L., mesaje, comunicări prin e-mail sau buletine informative (newsletter) – în cazul abonării la acest serviciu.

Drept aplicabil in caz de litigii

Prin folosirea (vizitarea sau cumpărarea produselor) site-ului, utilizatorul/clientul se declară de acord asupra faptului că Termenii şi condiţiile de utilizare de mai sus se completează cu legile române în vigoare. În cazul oricărei dispute care ar putea să apară între utilizator/client şi S.C. OPTIMA DERMA LINE S.R.L şi asociaţii/partenerii/afiliaţii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea pe cale amiabilă, iar dacă această rezolvare nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instanţa din localitatea unde îşi are sediul S.C. OPTIMA DERMA LINE S.R.L

Caz de forta majora

Forţa majoră invocată şi probată de una din părţi în condiţiile legii, exonerează părţile de obligaţii – cu excepţia obligaţiei de plată pentru serviciile prestate până la apariţia ei – numai pe durata forţei majore.

Independenta clauzelor contractuale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauza, aceasta, clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu cumpărarea şi lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecţiuni termenii şi condiţiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeaşi cu un contract valabil încheiat.

v

OptimaShop este o platforma de beauty interactiva, complexa, onesta si deschisa tuturor iubitoarelor de frumos, indiferent de natura vizitei – descoperirea gamelor cosmetice din portofoliu, obtinerea de informatii detaliate referitoare la produsele recomandate pentru o problema particulara a tenului, sau exersarea reflexului de a cumpara ceea ce se potriveste tipului si nevoilor pielii, nu doar ceea ce este la moda.

Reset Password

18 − eight =