SUS

Termeni si Conditii

 1. Definiţii

Termeni și conditiile generale ale companiei Optima Derma Line SRL, cu sediul social în Bucureşti, sectorul 2, str. Inisor nr.15, număr de ordine în registrul comerţului: J40/822/2011 şi C.U.Î.: 27958189, Atribut fiscal: RO, cont RO19 BREL 0002 0011 7464 0100 deschis la LIBRA BANK- SUC. COLENTINA. Punct de lucru: Strada Agricultori, Nr 58, Sector 2, Bucuresti. Contact: email contact@optimashop.ro, telefon: 0213209900 sunt reglementate de drepturile și obligațiile părților pe baza contractului încheiat de vânzare- cumpărare, dintre vânzător și cumpărător, realizat prin intermediul eshopului https://www.optimashop.ro

Relațiile dintre vânzător și cumpărător sunt reglementate de aceste legi:

 • OG nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii
 • Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relatie cu consumatorii și armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protecția consumatorilor
 • Legea 365/2002 cu privire la comerțul electronic.

Site – optimashop.ro si subdomeniile acestuia.

Continut

 • toate informatiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;
 • continutul oricarui e-mail trimis Utilizatorilor sau Clientilor sai de catre Optima Derma Line prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat sau colaborator al Optima Derma Line Utilizatorului sau Clientului, conform informatiilor de contactare, specificate sau nu de catre acesta;
 • informatii legate de produsele, serviciile si/sau tarifele practicate de Optima Derma Line intr-o anumita perioada;
 • informatii legate de produsele, serviciile si/sau tarifele practicate de catre un tert cu care Optima Derma Line are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada;
 • date referitoare la Optima Derma Line, sau alte date privilegiate ale acesteia.

Profesionist/Vanzator – orice persoană fizică sau juridică, publică sau privată, care acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale în legătură cu contractele care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi orice persoană care acţionează în acelaşi scop, în numele sau pe seama acesteia;

Serviciu – Serviciul de comert electronic condus exclusiv pe portiunile public disponibile ale site-ului, in sensul acordarii posibilitatii Clientului/Utilizatorului sa contracteze produse si/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzand si alte mijloace de comunicare la distanta.

Utilizator – Persoana fizica care are sau obtine acces la Continut, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc) sau in baza unui acord de utilizare intre Optima Derma Line si acesta si care necesita crearea si utilizarea unui Cont.

Client/Cumparator/Membru – Persoana care are sau obtine acces la Continut si Serviciu, ulterior crearii Contului de membru.

Produs – orice bun corporal mobil, cu excepţia bunurilor vândute prin executare silită sau valorificate ca urmare a aplicării prevederilor legale; apa, gazele naturale, energia electricăşi energia termică sunt considerate “produse” atunci când acestea sunt puse în vânzare în volum limitat sau în cantitate fixă;

Tranzactie – Incasare sau rambursare a unei sume rezultata din vanzarea unui produs / serviciu de catre OPTIMA DERMA LINE catre Client, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de catre OPTIMA DERMA LINE sau prin transfer bancar, indiferent de modalitatea de livrare.

Comanda – Un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Cumparatorul transmite Vanzatorului, prin intermediul Site-ului, intentia sa de a achizitiona Bunuri si Servicii de pe Site.

Contract de vânzare – orice contract în temeiul căruia profesionistul transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor produse către consumator, iar consumatorul plăteşte sau se angajează să plătească preţul acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect atât produse, cât şi servicii;

Contract la distanţă – orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;

Contract în afara spaţiilor comerciale – orice contract dintre un profesionist şi un consumator, într-una din următoarele situaţii: a) încheiat în prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, într-un loc care nu este spaţiul comercial al profesionistului; b) încheiat ca urmare a unei oferte din partea consumatorului în aceleaşi circumstanţe ca cele menţionate la lit. a); c) încheiat în spaţiile comerciale ale profesionistului sau prin orice mijloace de comunicare la distanţă, imediat după ce consumatorul a fost abordat în mod personal şi individual, într-un loc care nu este spaţiul comercial al profesionistului, în prezenţa fizică simultană a acestuia şi a consumatorului; d) încheiat în cursul unei deplasări organizate de profesionist cu scopul sau efectul de a promova şi a vinde consumatorului produse sau servicii;

Conţinut digital – acele date care sunt produse şi livrate în formă digitală;

Serviciu financiar – orice serviciu cu caracter bancar, de creditare, asigurări, pensii private, de investiţii sau plăţi;

Garanţie comercială – orice angajament din partea profesionistului sau a unui producător (denumit în continuare garantul) faţă de consumator, în plus faţă de obligaţiile legale prevăzute la art. 5-14 din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la garanţia legală de conformitate, de a rambursa preţul plătit sau de a înlocui, a repara sau a întreţine produsele în orice mod, în cazul în care acestea nu corespund specificaţiilor sau oricărei altei cerinţe din declaraţia privind garanţia sau din publicitatea relevantă disponibilă în momentul sau înaintea încheierii contractului, cerinţă care nu este legată de conformitate;

Date cu character personal – Orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); in principiu, reprezinta date personale: numele si prenumele persoanei, domiciliu, adresa de email, CNP-ul, numarul de telefon, coduri de identificare client/identificator online, date de localizare etc.;

Operator de date cu character personal – Inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Consimtamant al persoanei vizate – Inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o, declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

Prelucrare – Orice operatiune/set de operatiuni asupra datelor cu caracter personal (cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate), respectiv colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea, diseminarea, punerea la dispozitie, alinierea, combinarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea etc. (reprezentand orice fel de operatiune in legatura cu datele personale);

Newsletter /Alerta – Mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor si/sau promotiilor desfasurate de catre OPTIMA DERMA LINE intr-o anumita perioada, fara nici un angajament din partea OPTIMA DERMA LINE cu referire la informatiile continute de acesta. Codul de abonare pentru clientii noi este de 5% si nu se cumuleaza cu alte oferte.

2. CONTRACTUL DE VÂNZARE CUMPĂRARE

Toate produsele prezentate pe interfața eshop-ului www.optimashop.ro poartă un caracter informativ și vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de achiziție cu privire la acest produs.

Comanda înfăptuită de către Cumpărător prin intermediul magazinului online www.optimashop.ro sau telefonic constituie un motiv pentru încheierea contractului de vânzare. Vânzătorul va confirma primirea comenzii prin mail la adresa de email specificată în comanda cumpărătorului, însă confirmarea înca nu reprezintă acordul vânzătorului cu încheierea contractului de vănzare.

Cumpărătorul are dreptul să anuleze comanda, adică să-și retragă intenția de a încheia un contract, fără sancțiuni chiar și până în clipa de expediere a produselor. Cumparatorul este obligat să anunțe vânzătorul despre anularea comenzii prin intermediul emalului sau telefonic.

Contractul de vânzare este încheiat cu acordul vânzătorului, în acelaș timp ca acord se consideră transmiterea produselor cumpărătorului sau print-un acord transmis pe adresa de email.

Prețurile produselor și serviciilor (de ex. Taxa de transport) afișate pe interfața webului sunt prezentate în RON, inclusiv TVA conform legislației în vigoare.

Cumpărătorul este de acord să se folosească de rețelele de comunicare la distanță pentru a încheia contractul. Cheltuielele care apar în timpul folosirii rețelelor de comunicare la distanță pentru a încheia contractul de vânzare (costurile pentru conectarea la internet, apeluri telefonice) sunt suportate de către cumpărător.

Înainte ca un consummator/cumparator să încheie un contract sau să accepte o ofertă, profesionistul solicita consimţământul explicit din partea consumatorului cu privire la orice plată suplimentară faţă de preţul stabilit anterior pentru obligaţia contractuală principală a profesionistului. În cazul în care profesionistul nu a obţinut consimţământul expres al consumatorului, însă l-a dedus utilizând opţiuni incluse în mod automat pe care consumatorul trebuie să le respingă pentru a evita plata suplimentară, consumatorul poate pretinde rambursarea acestei plăţi.

 

3. RETRAGEREA DIN CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE

Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract fără a preciza motivele, până la paisprezece (14) zile de la primirea produselor. Retragerea din contract trebuie să fie transmisă vânzătorului, în această perioadă, prin intermediul emailului sau sub formă scrisă pe adresa vânzătorului. Cumpărătorul poate îndeplini formularul prevăzut de vânzător anexat în termeni și condiții.

În cazul retragerii din contract, contractul de vânzare este anulat. Produsele sunt returnate vânzătorului până la paisprezece (14) zile de la retragerea din contractul de vânzare. Dacă cumpărătorul se retrage din contract, toate cheltuielele legate de returnarea produselor (de ex. transportul) sau returnarea produselor prin poștă, sunt suportate de către cumpărător.

În cazul retragerii din contract vânzătorul rambursează in contul bancar toată suma de bani primită de la cumpărător până în termenul de paisprezece (14) zile din momentul de retragere din contract. In acest sens, cumparatorul va pune la dispozitia Vanzatorului contul, banca si numele beneficiarului. Vânzătorul nu este obligat să ramburseze suma primită de la cumpărător, înainte ca acesta să returneze produsele. Returnarea mijloacelor financiare se aplică doar asupra bunurior, nu și asupra serviciilor (cum ar fi: asigurarea coletului, garanția extinsă, perioada de retragere prelungită etc).

În conformitate cu articolului 1832 Codului Civil, cumpărătorul are dreptul la rambursarea mijloacelor financiare asociate transportului de mărfuri (taxa poștală) la cumpărarea acestora (nu și în cazul restituirii). Acest drept poate fi aplicat numai în valoarea celei mai ieftine taxe de transport, pe care o oferă vânzătorul (chiar dacă cumpărătorul a ales un mod de transport mai scump), iar ridicarea de la punctele de colectare nu poate fi considerată o astfel de metodă de livrare.

Cumpărătorul va lua în considerație că nu poate să se retragă printre altele, din contract dacă:
a) produsul livrat a fost modificat după dorința utilizatorului sau a unei persoane (produs personalizat);
b) produsele care sunt livrate într-un recipient închis și utilizatorul le va scoate din ambalaj, din motive de igienă nu pot fi returnate;

Cumpărătorul va lua în considerare că, dacă produsul returnat este defect, utilizat sau prezintă urme de uzură, vânzătorul are dreptul la despăgubiri pentru daunele produselor și le poate solicita împotriva cererii cumpărătorului de a rambursa suma de achiziție

Dacă împreună cu produsele cumpărătorul a primit un cadou, contractul de cadou dintre vânzător și cumpărător se încheie doar, cu condiția că dacă se înfăptuiește retragerea din contract de către cumpărător, contractul de cadou se anulează și cumpărătorul este obligat să returneze împreună cu produsele și cadourile primite.

Voucherele cadou procurate, nu pot fi restituite contra unei sume de bani. Eventuala diferență între prețul produselor selectate și valoarea voucherului, este nereturnabilă

 

4. LIMITAREA RESPONSABILITATII

Optima Shop nu poate fi responsabila in nici un fel in fata niciunui Membru/Client care utilizeaza siteul sau continutul, altfel decat in limita articolelor constituite in Termeni si Conditii.

In cazul in care un clinet considera ca un continut expediat prin orice mijloc de catre Optima Shop violeaza drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate sa contacteze pentru detalii Optima Shop, conform detaliilor de contact la contact@optimashop.ro astfel incat Optima Shop sa poata lua o decizie in cunostinta de cauza.

Optima Shop nu garanteaza clientului acces pe site sau la serviciu, in lipsa inregistrarii de catre acesta din urma prin parcurgerea etapelor de inregistrare de pe site, si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial si/sau integral continutul, de a reproduce partial sau integral continutul, de a copia, sau de a exploata orice continut in orice alta maniera, sau de a transfera vreunui tert orice continut asupra caruia are si/sau a obtinut acces, in baza unui acord de utilizare, fara acordul prealabil scris al Optima Shop.

Optima Shop nu raspunde de continutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legaturi din continut, indiferent de natura acestor legaturi. Pentru respectivele site-uri, raspunderea o poarta, integral, proprietarii acestora.

Optima Shop este exonerata de orice vina in cazul utilizarii siteurilor si/sau al continutului transmis catre client, prin orice mijloc (electronic, telefonic etc.), prin intermediul siteurilor, e-mail-ului sau al unui angajat al Optima Shop, atunci cand aceasta utilizare a continutului poate sau produce pagube de orice natura clientului si/sau oricarui tert implicat in acest transfer de continut.

In limita prevederilor Termeni si Conditii, operatorii, administratorii si/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o forma responsabili pentru relatiile sau consecintele acestora rezultand din, dar nelimitandu-se la, achizitii, oferte speciale, promotii, promovari, sau oricare alt tip de relatie / legatura / tranzactie / colaborare / etc. care pot aparea intre client si oricare dintre cei care isi fac promovare directa sau indirecta prin intermediul siteului.

5. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

Exceptand cazurile in care nu au prevazut in mod expres altfel, nici una din partile unui contract incheiat, care este inca in derulare, nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial, a oricareia din obligatiile care ii incumba in baza contractului, daca neexecutarea obligatiei respective a fost cauzata de un eveniment de forta majora.

Partea sau reprezentantul legal al partii care invoca evenimentul mai sus mentionat este obligat sa aduca la cunostinta celeilalte, imediat si in mod complet, producerea acestuia si sa ia orice masuri care-i stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor respectivului eveniment.

Partea sau reprezentantul legal al partii care invoca evenimentul mai sus mentionat este exonerat de la aceasta obligatie numai in cazul in care evenimentul o impiedica sa o duca la bun sfarsit.

Daca in termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a acestui contract fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

Partea care invoca evenimentul de forta majora trebuie sa faca dovada imposibilitatii executarii obligatiilor in termen de 30 zile de la data producerii evenimentului.

Exceptional (fara vina Optima Shop) si din cauza unui caz fortuit (cum ar fi accident al transportatorului sau al furnizorului) este posibil ca livrarea produselor sa nu va putea fi facuta. In acest caz, clientul va putea primi un cod promotional activabil (la optiunea Optima Shop si de la caz la caz) ce va putea fi folosit in mod nelimitat pentru achizitionarea de produse de pe siteul www.optimashop.ro

 

6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC OPTIMA DERMA LINE SRL, în calitate de operator de date.

SC OPTIMA DERMA LINE SRL este răspunzătoare de aceste date cu caracter personal pe care ni le furnizați potrivit Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European si Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în  ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Prezentul document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.optimashop.ro . („Site-ul”)

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate:

1. Dacă sunteți client al Site-ului, SC OPTIMA DERMA LINE SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul www.optimashop.ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de SC OPTIMA DERMA LINE SRL, necreându-se un cont.

2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SC OPTIMA DERMA LINE SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

Scopurile și temeiurile prelucrării:

1. Dacă sunteți client al Site-ului, SC OPTIMA DERMA LINE SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

– pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi SC OPTIMA DERMA LINE SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și SC OPTIMA DERMA LINE SRL, definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor . Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și SC OPTIMA DERMA LINE SRL.

– pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă SC OPTIMA DERMA LINE SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea SC OPTIMA DERMA LINE SRL de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

– pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC OPTIMA DERMA LINE SRL, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

– în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC OPTIMA DERMA LINE SRL de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SC OPTIMA DERMA LINE SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

– pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC OPTIMA DERMA LINE SRL, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale vă puteți autentifica pe website-ul nostru www.optimashop.ro  și găsiți la pagina Informațiile contului meu, subpagina de Abonare/Dezabonare newsletter.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

– pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC OPTIMA DERMA LINE SRL de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, SC OPTIMA DERMA LINE SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina SC OPTIMA DERMA LINE SRL.

Datele prelucrate în  scop de marketing vor fi prelucrate pe durata de funcționare a societății sau pana la exercitarea dreptului de opoziție de către dumneavoastră.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC OPTIMA DERMA LINE SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SC OPTIMA DERMA LINE SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC OPTIMA DERMA LINE SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină deținătorul website-ului în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

– pentru administrarea Site-ului;

– în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii  organizate de către SC OPTIMA DERMA LINE SRL prin intermediul Site-ului;

– pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

– pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

– pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

– atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

7. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal furnizate către SC OPTIMA DERMA LINE SRL nu vor fi transferate în afara României.

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

– dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC OPTIMA DERMA LINE SRL, conform celor descrise în prezentul document;

– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SC OPTIMA DERMA LINE SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

– dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC OPTIMA DERMA LINE SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

– dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în  care se aplică unul dintre următoarele motive:

– acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

– în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

– în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevalze;

– în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

– în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

– datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SC OPTIMA DERMA LINE SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

– dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

– persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

– prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

– operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

– persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

– dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SC OPTIMA DERMA LINE SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

– dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

– în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC OPTIMA DERMA LINE SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SC OPTIMA DERMA LINE SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

– în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

– dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@optimashop.ro  .

8. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC OPTIMA DERMA LINE SRL folosește parole puternice si dă acces la servere numai anumitor persoane.

Fiecare utilizator se va loga cu un USER si o PAROLA. Fiecare utilizator folosește un nume de utilizator și o parola diferita de a celorlalți utilizatori. Parola fiecărui utilizator este criptata, utilizându-se un algoritm de criptare. Parolele criptate se înregistrează într-o baza de date SQL protejata cu parola. La fiecare logare se înregistrează numele de utilizator, data și ora la care s-a făcut logarea în  sistem. La introducerea unei informații în  baza de date, pe lângă datele introduse se va înregistra și numele utilizatorului, data si ora la care s-a efectuat aceasta modificare. Utilizatorii vor avea diferite drepturi de acces: citire, citire-scriere.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie (Google Analytics, pixeli Facebook si Google AdWords). Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să consultaţi Politica de utilizare cookies.

 

9. POLITICA UTILIZARE COOKIE-URI

Nota de informare a utilizatorilor despre prezenta cookie-urilor pe site-ul https://www.optimashop.ro

Informatiile prezentate in continuare au scopul de a aduce la cunostinta utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea cookie-urilor utilizate de site-ul https://www.optimashop.ro

Va rugam sa cititi cu atentie informatiile care urmeaza:

Acest website foloseste cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia. In ceea ce numim “web 2.0”, “cookie”-urile joaca un rol important in facilitarea accesului si livrarii multiplelor servicii de care utilizatorul se bucura pe internet, cum ar fi: preferințele in materie de confidențialitate online, personalizarea anumitor setari precum: limba in care este vizualizat un site, moneda in care se exprima anumite preturi sau tarife, pastrarea optiunilor pentru diverse produse (masuri, alte detalii etc) in cosul de cumparaturi (si memorarea acestor optiuni) – generandu-se astfel flexibilitatea “cosului de cumparaturi” (accesarea preferintelor vechi prin accesarea butonului ‘’inainte’’ si “inapoi’’)

Cookie-urile ofera detinatorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de catre utilizatori, astfel incat sa le poata face si mai eficiente si mai accesibile pentru utilizatori, permit aplicatiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse intr-un anumit site pentru a crea o experienta de navigare mai valoroasa, mai utila si mai placuta sau imbunatatesc eficienta publicitatii online.

CE ESTE UN “COOKIE”?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu “cookie” ) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Modzilla) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driveul utilizatorului).

Un cookie este format din doua parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv. Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

Exista doua mai categorii de cookie-uri:

Cookieuri de sesiune – acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau inchide fereastra browserului ( ex: in momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe retele de socializare).

Cookieuri Persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (si in general depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookieuri plasate de terti) – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.

CARE SUNT AVANTAJELE COOKIE-URILOR?

Un cookie contine informatii care fac legatura intre un web-browser (utilizatorul) si un web-server anume (website-ul). Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si reactiona in consecinta. Cookie-urile asigura userilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferintele in materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, cosuri de cumparaturi sau publicitate relevanta.

CARE ESTE DURATA DE VIATA A UNUI COOKIE?

Cookieurile sunt administrate de webservere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusive pentru o singura sesiune (session cookies) si nu mai sunt retinute odata de utilizatorul a parasite website-ul si unele cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri permanente‘). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.

CE SUNT COOKIE-URILE PLASATE DE TERTI?

Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte parti/ furnizori (ex: news box, un video sau o reclama). Aceste terte parti pot plasa de asemenea cookieuri prin intermediul site-ului si ele se numesc “third party cookies” pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terti trebuie sa respecte de asemenea legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

CUM SUNT FOLOSITE COOKIE-URILE DE CATRE ACEST SITE?

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

 •          Cookie-uri de performanta a site-ului
 •          Cookie-uri de analiza a vizitatorilor
 •          Cookie-uri pentru geotargetting
 •          Cookie-uri de inregistrare
 •          Cookie-uri pentru publicitate
 •          Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terti: (Google, Facebook)

COOKIE-URI DE PERFORMANTA

Acest tip de cookie retine preferintele utilizatorului pe acest site, asa incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

COOKIE-URI PENTRU ANALIZA VIZITATORILOR

De fiecare data cand un utilizator viziteaza acest site softul de analytics furnizat de o terta parte genereaza un cookie de analiza a utilizatorului. Acest cookie ne spune daca ati mai vizitat acest site pana acum. Browserul ne va spune daca aveti acest cookie, iar daca nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza si cat de des o fac. Atat timp cat nu sunteti inregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar in scop statistic. Daca sunteti inregistrat putem sti, de asemenea, detaliile pe care ni le-ati furnizat, cum ar fi adresa de e-mail si username-ul – acestea fiind supuse confidentialitatii si prevederilor din Termeni si Conditii, Politica de confidentialitate precum si prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

COOKIE-URI PENTRU GEOTARGETTING

Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabileste din ce tara proveniti. Este complet anonim si este folosit doar pentru a targeta continutul – chiar si atunci cand sunteti pe pagina noastra in limba romana sau in alta limba primiti aceeasi reclama.

Cookie-uri pentru inregistrare Atunci cand va inregistrati pe acest site, generam un cookie care ne anunta daca sunteti inregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arata contul cu care sunteti ingregistrat si daca aveti permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite sa asociem orice comentariu pe care il postati pe site-ul nostru cu username-ul dvs. Daca nu ati selectat “pastreaza-ma inregistrat”, acest cookie se va sterge automat cand veti inchide browserul sau calculatorul.

COOKIE-URI PENTRU PUBLICITATE

Aceste cookie-uri ne permit sa aflam daca ati vizualizat sau nu o reclama online, care este tipul acesteia si cat timp a trecut de cand ati vazut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri le folosim si pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookieuri apartinand unei terte parti, pentu o mai buna targetare a publicitatii, pentru a arata de exemplu reclame despre vacante, daca utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre vacante. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stocheaza informatii despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori. De asemenea, setam cookie-uri anonime si prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le, astfel, noi le putem folosi pentru a va recunoaste ca vizitator al acelui site daca ulterior veti vizita site-ul nostru, va vom putea livra publicitatea bazata pe aceasta informatie.

COOKIE-URI ALE FURNIZORILOR DE PUBLICITATE

O mare parte din publicitatea pe care o gasiti pe acest site apartine tertelor parti. Unele dintre aceste parti folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cat de multe persoane au fost expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea cate persoane au fost expuse de mai multe ori la aceeasi reclama.

Companiile care genereaza aceste cookie-uri au propriile politici de confidentialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri. Cookie-urile celor terte parti pot fi folosite pentru a va arata publicitatea targeta si pe alte site-uri, bazandu-se pe navigarea dvs pe acest site.

ALTE COOKIE-URI ALE TERTELOR PARTI

Pe unele pagini, tertii pot seta propriile cookie-uri anonime, in scopul de a urmari succesul unei aplicatii, sau pentru a customiza o aplicatie. Datorita modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum tertele parti nu pot accesa cookie-urile detinute de acest site. De exemplu, cand distribuiti un articol folosind butonul pentru retelele sociale aflat pe acest site, acea retea sociala va inregistra activitatea dvs.

CE TIP DE INFORMATII SUNT STOCATE SI ACCESATE PRIN INTERMEDIUL COOKIE-URILOR?

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters.

Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet ( ex: setarile limbii in care se doreste accesarea unui site; pastrarea unui user logat in contul de webmail; securitatea online banking; pastrarea produselor in cosul de cumparaturi)

DE CE SUNT COOKIE-URILE IMPORTANTE PENTRU INTERNET?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.

EXEMPLE DE INTREBUINTARI IMPORTANTE ALE COOKIEURILOR (CARE NU NECESITA AUTENTIFICAREA UNUI UTILIZATOR PRIN INTERMEDIUL UNUI CONT):

-Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de stiri, vreme, sport, harti, servicii publice si guvernamentale, site-uri de entertainment si servicii de travel.

-Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor, preferintele de limba ( Ex: afisarea rezultatelor cautarilor in limba Romana).

-Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search).

-Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.

-Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.

-Masurarea, optimizare si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe unwebsite (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

SUNT COOKIE-URILE SIGURE? SECURITATE SI PROBLEME LEGATE DE CONFIDENTIALITATE

Cookieurile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi.

Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware. In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate. Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookieurilor pe servere. Daca un website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale.

Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele.

Masuri care va pot asigura ca navigati fara griji  cu ajutorul cookieurilor:

Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor.

Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizaeaza computerul, puteti seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces.

Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.

Conțin cookies date personale? 

În cele mai multe cazuri, cookies nu identifica în  mod direct utilizatorii de Internet, ci terminalul de pe care aceștia au accesat anumite pagini web. Aceste date sunt criptate intr-un mod care nu permite accesul neautorizat al terților.

Clasificam modulele cookie în urmatoarele categorii:

 •          Cookie-uri necesare
 •          Cookie-uri statistice
 •          Cookie-uri de marketing
 •          Consimtamântul dvs. se aplica urmatoarelor domenii: https://www.optimashop.ro

Declaratie cookie-uri actualizata ultima oara în data de 10.04.2020

Necesare(3)

Cookie-urile necesare ajuta la a face un site utilizabil prin activarea functiilor de baza, precum navigarea în pagina si accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate functiona corespunzator fara aceste cookie-uri.

Denumire Furnizor Scop Expirare Tip
PHPSESSID https://www.optimashop.ro Pastreaza sesiunea utilizatorului de-a lungul navigarii pe site. Sesiune HTTP Cookie
PrestaShop-# https://www.optimashop.ro Cookie generat de core-ul Prestashop 1 zi HTTP Cookie
TawkWindowName https://www.optimashop.ro Necesar pentru functionarea asistentului de Chat din site Sesiune HTML

Statistica (8)

Cookie-urile de statistica îi ajuta pe proprietarii unui site sa înteleaga modul în care vizitatorii interactioneaza cu site-urile prin colectarea si raportarea informatiilor în mod anonim.

Denumire Furnizor Scop Expirare Tip
_ga https://www.optimashop.ro Înregistrează un ID unic care este utilizat pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul. 2 ani HTTP Cookie
_gat https://www.optimashop.ro Folosit de Google Analytics pentru a accelera rata solicitării. 1 zi HTTP Cookie
_gid https://www.optimashop.ro Înregistrează un ID unic care este utilizat pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul. 1 zi HTTP Cookie
_dc_gtm_UA-# https://www.optimashop.ro Utilizat de Google Tag Manager pentru a controla incarcarea scriptului de urmarire al Google Analytics 1 zi HTTP Cookie
_gd# https://www.optimashop.ro Neclasificata Sesiune HTTP Cookie
Collect google-analytics.com Utilizat pentru a trimite date catre Google Analytics cu privire la tipul de device al utilizatorului (mobile / desktop) Sesiune Pixel
TawkConnectionTime https://www.optimashop.ro Permite site-ului sa recunoasca utilizatorul pentru a imbunatati functia de chat Sesiune HTTP Cookie
tawkUUID va.tawk.to Utilizat pentru a colecta informatii cu privire la interatiunea utilizatoului cu functia de chat 179 zile HTTP Cookie

Marketing (4)

Cookie-urile de marketing sunt utilizate pentru a-i urmari pe utilizatori de la un site la altul. Intentia este de a afisa anunturi relevante si antrenante pentru utilizatorii individuali, asadar ele sunt mai valoroase pentru agentiile de puiblicitate si partile terte care se ocupa de publicitate.

Denumire Furnizor Scop Expirare Tip
_fbp https://www.optimashop.ro Folosit de Facebook pentru a livra o serie de produse publicitare, pe platforma proprie. 3 luni HTTP
fr facebook.com Folosit de Facebook pentru a livra o serie de produse publicitare, pe platforma proprie. 3 luni HTTP
Ads/ga-audiences google.com Utilizat de Google Ads pentru procedee de remarketing in functie de comportamentul utilizatorului pe website. Sesiune Pixel
tr facebook.com Folosit de Facebook pentru a livra o serie de produse publicitare, pe platforma proprie. Sesiune Pixel

Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware!

Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos. Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.

CUM SE POT OPRI COOKIE-URILE?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online. Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau.

Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari

Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site ul: http://www.youronlinechoices.com/ro/

 

10. NEWSLETTER

In momentul in care, clientul isi creaza un cont pe site-ul optimasop.ro, acceptand Termenii si Conditiile, acesta are dreptul de a-si exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere si/sau alerte din partea Optima Shop electronic si/sau telefonic, incluzand si comunicari prin e-mail, mesaje scurte (SMS) sau prin anunturi pe site sau platformele de comunicare Social Media (Facebook/Instagram).

Datele preluate in scopul expedierii newslettere-lor si/sau alertelor, pot si vor fi folosite de catre Optima Shop in limitele Politicii de confidentialitate.

Renuntarea la primirea newslettere-lor si/sau alertelor de catre client se poate face in orice moment:

– utilizand link-ul special destinat din cadrul oricaror newslettere si/sau alerte primite (in partea de jos a e-mail-ului in sectiunea „Click aici pentru dezabonare”);
– prin contactarea Optima Shop la adresa de email contact@optimashop.ro si fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese.

Retragerea consimtamantului cu privire la primirea newsletter-lor si/sau alertelor nu implica renuntarea la acceptul dat pentru prezentul document si produce efecte doar pentru viitor ulterior comunicarii intentiei de retragere.

Optima Shop isi rezerva atat dreptul de a selectiona persoanele carora le va trimite newslettere si/sau alerte, cat si dreptul de a elimina din baza sa de date orice Membru sau Client care si-a exprimat anterior consimtamantul de a primi newslettere si/sau alerte, fara nici un angajament ulterior din partea Optima Shop, sau a vreunei notificari prealabile a acestuia.

11. COMENZILE ONLINE
Pasul 1. Date personale

În cazul în care nu sunteţi înregistrat pe site, pentru a putea face o comandă, trebuie să vă înregistraţi. Pentru a vă înregistra apăsaţi pe link-ul „Creează  un nou cont”din partea dreaptă sus. Completaţi e–mail-ul şi parola apoi confirmaţi parola la rubrica Detalii Personale. Completaţi datele personale în formularul de la rubrica Detalii de livrare care apare în continuare, căsuţele care conţin * sunt obligatorii pentru crearea contului. După completarea corectă a rubricilor veţi primi un e-mail de confirmare al contului.

Pasul 2. Alegeţi produsele

Folosind meniul din stânga, navigaţi prin categoriile de produse sau lista producătorilor. Dacă deja cunoaşteţi denumirea produsului, puteţi să o tastaţi în câmpul de căutare din partea de sus la rubrica Caută şi veţi intra direct în pagina produsului respectiv. Odată ce aţi găsit un produs care se potriveşte dorinţelor dvs., apăsaţi pe butonul adaugă în coşul de cumpărături.

Pasul 3. Coşul de cumpărături

Veţi fi direcţionat în pagina Coşul dumneavoastră, unde aveţi posibilitatea să revedeţi lista produselor, să actualizaţi cantitatea produselor pe care intenţionaţi să le comandaţi sau să renunţaţi la unul sau toate produsele selectate, fie puteţi reveni la pagina principală pentru a selecta urmând aceleaşi proceduri, alt produs acesta va apărea automat în Coşul dumneavoastră.


Pasul 4. Detalii de factura

Selectaţi persoana şi adresa pe care doriţi să se emită factura.

Pasul 5.  Detalii de livrare
Pentru a vedea costul real al transportului in functie de adresa, am implementat aplicatia partenerilor Fan Courier. De aceea este indicat sa selectaţi intai “Judetul”, apoi selectati “Orasul” urmand ca ultimul pas sa fie introducerea adresei in casuta “Adresa”.

Pasul 6.  Metoda de livrare
În această pagină aveţi posibilitatea de a alege zona în care va fi livrată comanda cu taxa de transport aferentă.

Pasul 7.  Informaţiile comenzii

Verificaţi încă o dată datele comenzii pentru a vă asigura că cea ce aţi selectat corespunde cu cerinţele dumneavoastră şi scrieţi eventualele observaţii pe care le aveţi de făcut în legătură cu comanda (dacă este necesar).

Pasul 8.  Trimitere comandă

Pentru a comanda produsele alese, apăsaţi butonul Continuaţi, în acelaşi moment puteţi bifa căsuţa  Newsletter dacă doriţi să primiţi informaţii legate de promoţii, noi apariţii, concursuri etc.

12. PRETURI

Preţurile produselor sunt cele afişate pentru fiecare produs în parte. Toate preţurile afişate pe site sunt exprimate în LEI şi includ T.V.A.. Datorită volumului mare de informaţii şi a condiţiilor impuse de către producători, caracteristicile şi disponibilitatea produselor prezentate în acest site se pot schimba fără o notificare prealabilă.

S.C. OPTIMA DERMA LINE S.R.L. va putea desfăşura orice campanie promoţională referitor la produsele afişate pe site-ul www.optimashop.ro, S.C. OPTIMA DERMA LINE S.R.L. stabileşte regulamentele promoţiilor şi ale concursurilor pe care le organizează. Aceste regulamente sunt aduse la cunoştinţă eventualilor participanţi numai prin intermediul site-ului nostru. De promoţii beneficiază doar acele comenzi care respectă întocmai regulile afişate pe site. De asemenea, promoţiile se aplică doar comenzilor care sunt înregistrate de către companie în perioada de timp în care promoţia este validă şi numai în limita stocului disponibil. Nu garantăm disponibilitatea pe stoc a produselor pentru promoţie şi o putem întrerupe sau anula în orice moment fără nici o notificare prealabilă.

Produsele comandate de pe site-ul nostru rămân în proprietatea S.C. OPTIMA DERMA LINE S.R.L. până în momentul achitării integrale a contravalorii acestora şi a taxei de transport.

Modalităţi de plată:

1) Ramburs – achitarea preţului produselor şi a taxelor de transport direct la curierul care vă înmânează produsele şi chitanţe pentru taxa de transport şi produse.

2) Plata cu cardul

13. Livrare

Livrarea comenzilor

Livrarea produselor se efectuează în termen de 7 zile lucratoare, acesta fiind un termen estimativ. In perioadele foarte aglomerate sau exceptionale, termenul de livrare poate fi mai lung, intre 7-10 zile lucratoare. In momentul in care comanda este predata catre curier, se trimite automat pe adresa de email din comanda, un numar de urmarire al comenzii.

Livrarea se va face prin firma de curierat proprie “Livrator Optima” fara taxa de transport pentru comenzile din Bucuresti ce depasesc 100 lei fara taxa de transport inclusa sau prin Compania de curierat rapid Urgent Cargus la comenzile care nu depasesc suma de 100 de lei fata taxa transport inclusa cat si la comenzile din afara Bucurestiului.

Costul transportului

Costul de transport este conform aplicatiei Urgent Cargus si se calculeaza automat daca se completeaza corect campurile solicitate.

Costul de transport este stabilit pentru o cantitate de maxim 3 kg. Ceea ce va depăşi această cantitate va fi taxat suplimentar în alte localităţi.

Coletele care se încadrează până în greutatea de 3 kg, se tarifează astfel:

– Bucureşti este de 13.5 lei (T.V.A. inlus) in cazul comenzilor sub 100 lei (fara taxa de transport inclusa) si este achitat integral de catre Client/Cumparator

 

Pentru comenzile de peste 100 de lei, transportul este GRATUIT si este asigurat de catre departamentul nostru de distributie, Livrator Optima. Plata se va efectua conform preferintelor selectate de dumneavoastra in comanda si nu pot fi modificate (ex: in cazul in care ati selectat plata “Cash”nu veti putea plati cu cardul atunci cand produsele vor fi livrate).

– National, localităţi care se află în zonele acoperite de firma de curierat parteneră, taxa este de 13.5 lei (T.V.A. inclus).

Costul de transport va fi afişat înainte de finalizarea comenzii, insa el poate fi diferit in cazul in care punctul de livrare nu se afla in aria de acoperire a firmei de curierat. Puteţi renunta la comandă în acest moment dacă consideraţi că aceste costuri nu întrunesc aşteptările dumneavoastră. Aceasta suma este achitata integral de catre Client/Cumparator.

Firma de curierat Urgent Cargus acoperă peste 6504 localităţi în toată ţara unde are agentii teritoriale.

Vă rugăm să consultaţi  https://app.urgentcargus.ro/Private/ComandaAcum.aspx?action=Calculator pentru a vedea reţeaua de localităţi în care activează Urgent Cargus. Dacă doriţi expedierea coletului într-o localitate  care nu se află în această listă va trebui să achitaţi un cost de transport suplimentar în funcţie de numărul de km dintre localitatea dumneavoastră şi cea mai apropiată filială Urgent Cargus – acest cost va fi afisat in momentul in care veti introduce datele de livrare. Dacă nu doriţi să suportaţi acest cost suplimentar puteti să ridicaţi dumneavoastră coletul de la sediul Urgent Cargus din cea mai apropiată localitate, specificand acest lucru in formularul de comanda.

TRANSFERAREA RISCULUI

 

În cazul contractelor în care profesionistul livrează produsele către consumator, riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor este transferat consumatorului în momentul în care acesta sau o parte terţă desemnată de acesta, alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a produselor. Cu toate acestea, riscul este transferat consumatorului în momentul livrării produselor către transportator, dacă transportatorul a fost însărcinat de către consumator să transporte produsele, iar această opţiune nu a fost oferită de către profesionist, fără a aduce atingere drepturilor consumatorului faţă de transportator

14. Plata

Plata produselor se va face cu cardul sau ramburs la recepţionarea coletului (la livrare) în acelaşi timp se va efectua şi plata taxei de livrare în funcţie de zona selectata în care se va face livrarea conform cu preţurile afişate mai sus la rubrica Costuri de transport, aceasta va fi suportate de către client atunci cand nu exista alta regula valabila.

v

OptimaShop este o platforma de beauty interactiva, complexa, onesta si deschisa tuturor iubitoarelor de frumos, indiferent de natura vizitei – descoperirea gamelor cosmetice din portofoliu, obtinerea de informatii detaliate referitoare la produsele recomandate pentru o problema particulara a tenului, sau exersarea reflexului de a cumpara ceea ce se potriveste tipului si nevoilor pielii, nu doar ceea ce este la moda.

Reset Password

4 × 3 =